ပြပွဲ

Testsea ဦးဆောင်သော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့တစ်ခု ရှိသည်။

Testsea တွင် prfessinal လုပ်သားများနှင့် wl-euipment fcilityy ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုဆရာဝန်များနှင့်မာစတာများဖြင့်ပူးပေါင်းထားသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတစ်ခုရှိသည်။
recombinant antigenha သည် 18g/ လသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။

ပြည်တွင်းပြည်ပ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ပြပွဲတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။